Pwy ydyn ni

Pwy ydyn ni

English

Hourglass Cymru yw'r llais cenedlaethol i bobl hŷn sydd mewn perygl. Rydyn ni o blaid creu cymdeithas sy'n gwerthfawrogi pobl hŷn – lle gall y rhai sydd mewn perygl fyw yn rhydd o gamdriniaeth gan bobl maen nhw'n disgwyl gallu ymddiried ynddynt. Pan fydd cam-drin yn digwydd, rydyn ni am greu amgylchedd lle mae modd ei adnabod a mynd i'r afael ag ef.

 

Rydyn ni wedi ymrwymo i alw am adolygiad cyhoeddus brys o gamdriniaeth pobl hŷn, ac i roi terfyn ar achosion o gam-drin, niweidio ac ecsbloetio pobl hŷn. Rydyn ni'n ymdrechu i sicrhau cyfleoedd i bawb heneiddio'n ddiogel.