Ein staff

English

Rachael Nicholson, Cyfarwyddwr Hourglass Cymru

Rachael sy'n gyfrifol am waith rheoli cyffredinol Hourglass Cymru, gan gynnwys gwaith ymgyrchu a chysylltu â'r cyfryngau, prosiectau newydd a datblygu deunyddiau a gwasanaethau newydd.

 

Cysylltwch â Rachael:

Ffôn: 0749 666 3817

E-bost: rachaelnicholson@wearehourglass.org

 


 

Katie Mottram, Cydlynydd Prosiectau Hourglass Cymru

Katie sy'n gyfrifol am gydlynu llinell gymorth Hourglass Cymru, gwaith allgymorth a phob agwedd ar reoli gwirfoddolwyr.

 

Cysylltwch â Katie:

Ffôn: 0737 537 7607

 


 

Hourglass UK

Rydyn ni hefyd yn cael cymorth gan dîm Hourglass UK, dan arweiniad Richard Robinson, ein Prif Weithredwr.