Diffiniadau

English

 

 

Cam-drin pobl hŷn

Gweithred unigol neu wedi'i hailadrodd, neu ddiffyg gweithredu priodol, sy'n digwydd mewn unrhyw berthynas lle mae yna ddisgwyliad o ymddiriedaeth, sy'n achosi niwed neu drallod i berson hŷn.

 


 

Heneiddio'n Ddiogel

Mae pobl hŷn yn wynebu rhwystrau corfforol ac agweddol sy'n creu amgylchiadau gwirioneddol neu dybiedig o fod yn agored i niwed yn gysylltiedig ag oedran – amgylchedd sy'n peryglu oedolion hŷn. Mae ein hymgyrch ar gyfer heneiddio'n ddiogel yn ceisio cael gwared ar y rhwystrau yma er mwyn grymuso pobl hŷn i heneiddio'n ddiogel a byw'n rhydd o gamdriniaeth.

 


 

A oes gwahanol fathau o gamdriniaeth?